Polabské mlékárny a.s.

V rámci modernizace a přístavby stávající provozní rampy, skladů laboratoří a nových šaten jednoho z předních producentů mléčných výrobků, zabezpečila naše společnost kompletní dodávku a montáž vzduchotechnických zařízení. Součástí projektu byla i rekonstrukce stávající vzduchotechniky v areálu balírny tohoto závodu.

Polabské mlékárny a.s.

  • Místo plnění: Poděbrady
  • Objednavatel: STAFIKO Poděbrady spol. s r.o.
  • Předmět plnění: vzduchotechnika
  • Dokončení zakázky: 2020

Realizace