SLOVNÍK POJMŮ

Vyjadřuje kontaminaci přiváděného vzduchu škodlivinami ze vzduchu odváděného, která vzniká otáčením rotoru výměníku.

Zařízení, kde přiváděný a odpadní vzduch proudí podél teplosměnných ploch. Zde dochází k předisponování tepelné energie z proudu odpadního vzduchu do proudu přiváděného vzduchu, který se takto předehřeje.

Jedna vrstva hliníkové folie je opatřená hygroskopickou vrstvou. Umožňuje mimo přenosu tepla také přenos vlhkosti.

Rotor je navinut z hliníkové fólie, která je pokryta epoxidovou vrstvou. Toto řešení je vhodné pro použití v agresivním prostředí.

Rotor je navinut z hliníkové fólie opatřené speciální hygroskopickou vrstvou (silikagel, zeolit), která umožňuje mimo přenosu tepla také přenos vlhkosti.

Těsnění umístěné mezi obvodem rotoru a skříní pomocí dvou speciálních profilů – pevného profilu připevněného na obvodu rotoru a pružného profilu (manžety), osazeného na čelním segmentu rámu výměníku. V místě dělicí roviny je připevněn speciální plastový profil s lamelovými břity, které doléhají k čelní ploše rotoru.

Jedná se o nejnovější technologii přenosu vlhkosti určenou pro rotační výměníky tepla. Zeolity jsou v přírodě se vyskytující mikroporézní hlinitokřemičitanové minerály s charakteristickou 3D porézní strukturou – kanálky a dutiny konstantních rozměrů. Tím efektivně sorbují molekuly vodní páry.

Proces využití energie z odváděného (odpadního) vzduchu, čímž dochází ke snížení energií potřebných k výrobě přiváděného vzduchu. Regenerace zajišťuje přenos citelného i vázaného tepla akumulací energie do hmoty výměníku a jejím následným výdejem do přiváděného vzduchu.

Proces využití energie z odváděného (odpadního) vzduchu, čímž dochází ke snížení energií potřebných k výrobě přiváděného vzduchu. Zajišťuje přenos pouze citelného tepla, který probíhá přes teplosměnnou plochu výměníku.

Zařízení, kde jsou oba proudy vzduchu pevně odděleny a pracují na principu předávání tepla vedením v tenké stěně výměníku (přes jeho teplosměnnou plochu).

Zařízení pracující na principu akumulace energie (teplo, vlhkost) z odváděného vzduchu do pomalu se otáčející hmoty rotoru výměníku (hliníkový svitek), a následného předání této energie do přívodního vzduchu.

Konstrukce rotačního výměníku s předmontovaným rotorem v obou částech rámu. Tato koncepce usnadňuje a zpřesňuje montáž, šetří čas a výrazně tím snižuje náklady.

Obě vrstvy hliníkové fólie jsou pokryty hygroskopickou vrstvou (nejvyšší účinnost přenosu vlhkosti).

Rotor rotačního výměníku je navinut z hliníkové fólie a slouží primárně k přenosu tepelné energie.

Procentuálně vyjádřené využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu.

Zařízení, využívající energii z odváděného (odpadního) vzduchu a tím snižující energie potřebné k výrobě přiváděného vzduchu.

Příslušenství rotačního výměníku. Má tvar klínu a v místě dělicí roviny výměníku tvoří zkrat mezi přívodním a odvodním kanálem. Minimalizuje kontaminaci přiváděného vzduchu škodlivinami ze vzduchu odváděného, která vzniká otáčením rotoru výměníku (tzv. Carry-Over Effect).

Jedná se o využití energie z odváděného (odpadního) vzduchu, a tím dochází k úspoře energií potřebných k výrobě přiváděného vzduchu.