30 let nám dáváte sílu růst

21 dubna 2021

30 let nám dáváte sílu růst

Naše společnost byla založena v Hradci Králové v roce 1991 a od té doby jsme se stali jedním z předních výrobců výměníků zpětného získávání tepla a zároveň spolehlivým dodavatelem vzduchotechnických a klimatizačních zařízení včetně jejich projektování a následného servisu.

Za tyto tři dekády jsme společně zažili mnoho a rádi bychom si s Vámi připomněli milníky, které naši společnost významným způsobem ovlivnily.

Ing. Petr Tajzler, jeden ze zakladatelů společnosti KASTT, začal podnikat již v roce 1990 a to především jako projektant. Po roce samostatného podnikání společně se dvěma společníky založil projekční a montážní firmu KASTT spol. s r.o. a přijal i první zaměstnance.

První realizační zakázka se uskutečnila pro Fakultní nemocnici Hradec Králové a následovala jedna z největších realizačních zakázek v kraji, a to na dokončení kongresového centra Aldis v Hradci Králové. V roce 1992 byly zakoupeny první pozemky v městské části Svobodné Dvory a postupně se začalo s výstavbou výrobního areálu. Zpočátku bylo hlavní náplní výroby hranaté a kruhové potrubí pro vzduchotechniku, v roce 1997 bylo rozhodnuto o zahájení vývoje rotačních výměníků. Poněkud trnitá cesta k sestavení prvního funkčního výměníku trvala téměř rok. Postupem času prošla výroba výměníků mnoha změnami. V rámci snahy nabízet kompletní sortiment v dané oblasti jsme rozšířili výrobu o deskové výměníky. Z nedostatku kapacity na jejich další vývoj jsme ale jejich výrobu před 5 lety ukončili a naplno se zaměřili pouze na výrobní program rotačních výměníků. Díky úsilí a energii, kterou věnujeme neustálému technologickému vývoji, jsme se postupně vyprofilovali mezi nejvýznamnější výrobce rotačních výměníků v Evropě a jsme držiteli 3 patentů v tomto oboru.

V roce 2004 projevilo několik firem zájem o koupi naší společnosti, přičemž nejvíce majitele oslovila skupina Vinci Energies. K prodeji společnosti došlo na konci roku 2004 a stali jsme se tak nedílnou součástí významné nadnárodní společnosti, čítající cca 2 500 firem po celém světe.

V roce 2012 jsme získali mezinárodní certifikát Eurovent pro výrobu rotačních tepelných výměníků a o dva roky později jsme vyrobili rotační výměník s výrobním číslem 1 000.

Naše společnost vždy obstála v důležitých strategických volbách a přizpůsobení se měnícím se podmínkám na trhu. V roce 2014 jsme vyrobili výměník s výrobním číslem 10 000 a za pouhých 5 let jsme tento stav zdvojnásobili. Z počátku tvořila ¾ obratu celé společnosti realizace zakázek a pouze ¼ výroba, situace se ale začala postupně obracet a již několik let převládá výroba nad realizací.

Ani po 30 letech na trhu nás energie hledat nová řešení neopouští. Právě naopak. Rok 2020 byl v mnoha ohledech výjimečný, a to nejen z hlediska celosvětové pandemie v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19. Díky našemu vývoji se podařilo významně posunout hranici energetické účinnosti rotačních výměníků a přijít na trh s inovativním řešením v oblasti vzduchotechniky: Rotor nové generace H-vlna, který je po labyrintovém těsnění a řešení Smart System dalším technologickým triumfem naší společnosti.

Dlouholetá existence na trhu včetně celé řady úspěchů je především zásluhou našich zaměstnanců, kterým bychom tímto rádi poděkovali za jejich oddanost a profesionální práci na špičkové úrovni. Zároveň se sluší a patří samozřejmě poděkovat i našim zákazníkům za spolupráci a důvěru, kterou do nás po léta vkládají, a v neposlední řadě též našim dodavatelům.

Stále jdeme vstříc novým výzvám a jsme připraveni i nadále poskytovat vysoce kvalitní odborné služby a plnit požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.