Toyota - svařovna a lisovna

Pro jednoho z předních prodejců automobilů zajistila společnost KASTT, spol. s r.o. dodávku a montáž vzduchotechnického a chladícího zařízení. Součástí projektu bylo vypracování projektové dokumentace, provedení modifikace stávajícího potrubí a montáž nového chlazení včetně měření a regulace na objektech svařovny a lisovny tohoto závodu.

Toyota – svařovna a lisovna

  • Místo plnění: Kolín
  • Objednavatel: Toyota Motor Manufakturing Czech Republic, s.r.o.
  • Předmět plnění: vzduchotechnika, permanentní chlazení pro operátory
  • Dokončení zakázky: 2022

Realizace