Stavební úpravy Galerie moderního umění

V rámci rekonstrukce památkově chráněného objektu umístěného na Velkém náměstí naše společnost zajišťovala dodávky a práce spojené s nuceným větráním a klimatizací příslušných prostor. Dominantou výstavních prostor je svým způsobem unikátní technické řešení větrání samotné galerie (viz foto), které je zároveň graficky pojednáno tak, aby s prostory galerie vč. vystavených exponátů tvořilo kompaktní celek.

Hradec Králové

Stavební úpravy Galerie moderního umění

  • Místo plnění: Hradec Králové
  • Objednatel: Stako spol. s r.o.
  • Předmět plnění: vzduchotechnika, klimatizace
  • Dokončení zakázky: 2016

Realizace