Oblastní nemocnice Domov důchodců a lůžka následné péče

V rámci postupné obnovy areálu kladenské nemocnice byla naše společnost vybrána jako dodavatel souborů vzduchotechniky a chlazení při realizaci novostavby domova pro seniory vč. lůžek následné péče. Zároveň naše společnost vypracovala realizační projektovou dokumentaci dodávaných profesí.

Kladno

Oblastní nemocnice – Domov důchodců a lůžka následné péče

  • Místo plnění: Kladno
  • Objednatel: Energie – stavební a báňská, a.s.
  • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace, vodní chlazení
  • Dokončení zakázky: 2012

Realizace