Karlín Hall 2, dnes FÓRUM Karlín

Naše společnost byla členem širokého realizačního týmu při výstavbě komplexu, jehož „srdcem“ je multifunkční prostor s kapacitou 3000 míst určený pro pořádání kulturních, společenských i odborných akcí všeho druhu a jehož nedílnou součástí je i osmipodlažní budova představující plochu 9500m2 moderních kancelářských ploch vč. rozsáhlých venkovních teras.

Praha

Karlín Hall 2, dnes FÓRUM Karlín

  • Místo plnění: Praha
  • Objednatel: Průmstav, a.s.
  • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace, odvod tepla a kouře
  • Dokončení zakázky: 2014

Realizace