Domov důchodců a lůžka následné péče

Novostavba Domova důchodců je navržena jako čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt.

Kladno

Domov důchodců a lůžka následné péče

Novostavba Domova důchodců je navržena jako čtyřpodlažní částečně podsklepený objekt. V objektu je soustředěna funkce trvalejšího pobytu pacientů s rehabilitací v těsné návaznosti na lůžková a ambulantní oddělení monobloku. Komerční část rehabilitace v 1.NP se sestává z lymfoterapie a tělocvičny. Součástí nekomerční části je vstupní hala sloužící jako čekárna pro pacienty, na kterou přímo navazují vyšetřovny, elektroterapie (magnetoterapie), ergoterapie, pracovny vedení rehabilitace, pracovny a šatny zaměstnanců rehabilitace. V nepřímé návaznosti – přes centrální šatnu – jsou místnosti individuálních cvičeben, vodoléčba a posilovna.

  • Místo plnění: ON Kladno
  • Objednatel: DOMY, s. r. o.
  • Předmět plnění: VZT, CHL
  • Dokončení zakázky: 2010

Projekce