Bytový komplex KOTI – Hyacint, II. fáze

Pro stavební společnost Průmstav, a.s., rovněž člena skupiny Vinci, jsme v průběhu let 2015 a 2016 zajišťovali realizaci profese vzduchotechnika na 2. etapě výstavby bytového komplexu v pražských Modřanech, sestávajícího ze tří objektů A, B a C vč. společných podzemních garáží. Komplex nabízí celkem 165 bytových jednotek, 8 komerčních jednotek v přízemí objektu A a 173 parkovacích míst.

Praha

Bytový komplex KOTI – Hyacint, II. fáze

  • Místo plnění: Praha
  • Objednatel: Průmstav, a.s.
  • Předmět plnění: vzduchotechnika vč. klimatizace
  • Dokončení zakázky: 2016

Realizace